Đại Đức Thích Tuệ Hải giảng về phương pháp phòng và trị bệnh tiểu đường (diabetes) theo đông y.