#depressie #depressiestoppen #depressieoverwinnen #depressie
https://gotopnews.com/post/1412229
Geschat wordt dat één op de vier Belgen ooit een depressie zal krijgen. Hoewel de aandacht groeit, blijven de vooroordelen bestaan. Bovendien uit een depressie zich bij iedereen anders, waardoor een diagnose soms lang op zich laat wachten. … prof. Nathalie Vanderbruggen, hoofd psychiatrie UZ Brussel: “Deze stemmingsstoornis wordt gekenmerkt door negen symptomen, waaronder twee belangrijke kernsymptomen, die minstens twee weken aanhouden: een sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag het verlies van alle plezier interesse bij bijna alle activiteiten.Deze symptomen gaan gepaard met andere lichamelijke emotionele klachten, zoals minder of iets meer eten, slecht slapen, moe, onrustig of langzamer denken handelen, cognitieve problemen met je concentratie geheugen. zelfmoordgedachten. Depressie kan variëren in ernst, maar heeft altijd een negatieve invloed op je kwaliteit van leven. Soms zijn de symptomen minder uitgesproken en kun je nog enigszins functioneren, terwijl anderen amper uit bed kunnen komen.” prof. Vanderbruggen: “Meestal ontstaat een eerste depressie tussen het 20e en 30e levensjaar. Het komt twee keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Meestal is het een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren. Deze biologische geeft onder meer aan dat je zijn genetisch kwetsbaar, waardoor je vatbaarder bent voor het ontwikkelen van depressies in de toekomst.Bepaalde medicijnen, overmatig alcoholgebruik ziekten als diabetes, een traag werkende schildklier, een bijnieraandoening, chronische pijn en hart- vaatziekten zijn ook mogelijke biologische oorzaken. heeft een grotere kans op een depressie in de maanden erna. Ook een onbalans van hormonen, zoals tijdens de menopauze, kan van invloed zijn. Soms is het voldoende om de hormonale balans te herstellen om de depressieve symptomen op te lossen.” “Een de meest consistente bevindingen wetenschappelijk onderzoek naar depressie is dat vaak wordt voorafgegaan door een stressvolle gebeurtenis, zoals verlies partner of baan, maar ook door omgaan met verminderde lichamelijke vermogens, ziekte… Toch is niet omdat kwetsbaarder bent, dat bij een stressvolle gebeurtenis per definitie depressief wordt.Veel hangt ook af eigen persoonlijkheid.Als bijvoorbeeld minder goed probleemoplossend vermogen hebt, negatief, perfectionistisch of faalangst bent , dan loop meer kans. Terwijl als je veel veerkracht en een optimistisch karakter hebt, je veerkrachtiger bent. Maar eigenlijk kan het iedereen overkomen.” prof. Vanderbruggen: “We zien inderdaad mensen die zeggen dat ze alles op orde hebben in hun leven, maar toch zwaar depressief zijn. Maar meestal merk je, als je door blijft vragen, dat er wel degelijk bepaalde biologische of psychosociale oorzaken aan te wijzen zijn. , zoals een traumatische jeugdervaring of langdurige stress. Het is zelden een ziekte die volledig geïso

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *