Narra, nakitaan ng potensyal para sa mga may diabetes, hypertension, arthritis, asthma, cancer, at iba pa sa isinagawang pag-aaral sa alternatibong gamot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *