MALASAKIT AT WORK – Isang ginang, humihingi ng tulong para sa ina na hindi gumagaling ang sugat sa paa dahil sa diabetes

Kung kayo’y mayroong kakilala na nais matulungan, maaari kayong mag-comment sa aming Facebook page na PTV Malasakit at Work.

Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa aming email address na ptvmalasakitatwork@gmail.com

Huwag ring kalimutan mag-iwan ng inyong kumpletong impormasyon at contact number.

Leave a Reply

Your email address will not be published.